Your browser does not support JavaScript!
Check if JavaScript is enabled.
(nepřihlášen) Přihlášení
Sdílené dokumenty
   
Typ Kód ^ Jméno
zivn_01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
zivn_02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
zivn_03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchních nebo o jeho změnu
zivn_04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
zivn_05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho z
zivn_06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho zm
zivn_07 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
zivn_08 Žádost o stavební povolení k vodním dílům
zivn_09 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemn
zivn_10 Žádost o povolení k užívání vodních děl
zivn_11 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
zivn_12 Žádost o udělení souhlasu
zivn_13 Žádost o vyjádření
zivn_14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
zivn_15 Oznámení o užívání stavby vodního díla
zivn_16 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
zivn_17 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni neb
zivn_18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební
zivn_19 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební p
zivn_20 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
   
Copyright © 2006-2016 Software602, EULA